Parhaat osingonmaksajat

On melko haastavaa valita sopivia osakkeita, koska markkinoilla on niin paljon erilaisia epävarmuustekijöitä. Voisi kuitenkin pitää todennäköisenä skenaariona, että teknologian kehitys sekä myönteiset talousnäkymät tuovat paljon mahdollisuuksia seuraavien vuosien aikana. Luonnollisesti on aina sijoittajan omasta harkinnasta kiinni, onko jokin osake sopiva juuri hänen salkkuunsa sekä halukkuuteen ottaa riskejä.

On tärkeää hajauttaa sijoitussalkkuaan, sillä tällöin voi vähentää yksittäisiin osakkeisiin liittyvää riskiä ja myös näin varmistaa salkun arvon vakaamman kehityksen. Hajautusta voi suorittaa eri aloille, eri maihin ja eri omaisuusluokkiin.

Mitä ovat osingot?

Osingot ovat yleensä rahaa, mutta toisinaan ne voivat olla myös vaikkapa osakkeita. Yhtiökokous päättää osingon maksusta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Niillä osakkeenomistajilla, jotka omistavat osakkeen viimeistään täsmäytyspäivänä, on oikeus osinkoon.

Osingot maksetaan yleensä noin kaksi viikkoa yhtiökokouksen jälkeen käyttötilille, joka on liitetty arvo-osuustiliin. Tämä on eräänlainen hoitotili. Useimmiten osingot maksetaan kerran vuodessa, mutta on mahdollista maksaa niitä useimminkin, kuten vaikkapa neljännesvuosittain.

Pitääkö tarkkailla vain osinkotuottoa sijoituspäätöstä tehdessä?

Useimmiten sijoittajat kiinnittävät fokuksensa ensisijaisesti yhtiöiden jakamiin osinkoihin. Sijoittajien mielessä hyvä osingonmaksaja saa mielikuvan laadukkaana yhtiönä sekä näin ollen hyvänä sijoituksena. Usein lehdissäkin kirjoitetaan parhaista osingonmaksajista.

Mikä sitten on osinkojen funktio? Käytetäänkö osinkoja eräänlaisina markkinointijippoina kun houkutellaan uusia omistajia? Osingot ovat vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, kun yritys miettii, mihin se pääomansa laittaisi. Ei siis ole yrityksen ykköstehtävä maksaa osinkoja vaan se pyrkii maksimoimaan omistajiensa varallisuuden.

Yrityksen pääoma koostuu kertyneistä voittovaroista sekä omistajien sijoituksista täydennettynä vieraalla pääomalla. Tavoitteena on saada tälle pääomalle mahdollisimman hyvä tuotto. Mikäli pääomille ei voida saada tarpeeksi hyvää tuottoa yhtiön sisällä, ne tulisi jakaa vaikkapa osinkoina sijoittajille, jolloin he koittavat löytää tuottavampia kohteita. Eli sijoituspäätöstä ei tule perustaa ainoastaan korkeaan osinkotuottoon, vaikka parhaat osingot toki houkuttelevatkin.

Mitä ovat osinko-osakkeet?

Osinko osakkeet ovat hyviä sellaiselle sijoittajalle, joka haluaa tasaista kassavirtaa osakesijoituksistaan. Jotkut ulkomaiset osakkeet jakavat osingot kvartaaleittain ja jopa kuukausittain. Suomessa siis kuten jo aiemmin mainittu, useimmiten kerran vuodessa maalis-toukokuun aikana. Tähän on kuitenkin jo tullut muutosta ja monet yhtiöt jakavat osingot kahdesti tai jopa neljästi vuodessa.

Jos osinkotuotto on korkea, se johtuu yleensä kahdesta syystä. Joko yhtiö jakaa tuloksensa tai jopa sen ylikin koko tilikaudelta tai sitten se jakaa yhdeltä tilikaudelta ylisuuren osingon. Pidemmän tähtäimen tuottoon pääsee parhaiten osinko-osakkeilla, joiden osinko on tasaisesti nousujohteinen.

Suuressa suosiossa olevat parhaat osinko osakkeet tarjoavat passiivisen ja tasaisen tulovirran ansiosta. Ja kun vielä sijoitat uudelleen osingot, omistat seuraavana vuonna enemmän osakkeita ja kasvatat näin osinkotuloasi. Myös osinkosijoittamisessa pääsee siis vallalle korkoa korolle -ilmiö. Tämä on sijoittajalle todella helppo strategia.

Mikäli yhtiön osinko on nousussa vuodesta toiseen, tällöin osakekurssi seuraa myös tätä nousevaa trendiä. Nämä ovat ns. osinkoaristokraatteja. USA:ssa tällaiset yhtiöt ovat kasvattaneet osinkoaan 25 yhteen menoon, Euroopassa tähän vaaditaan ainoastaan 10 vuotta. On tietty hiukan noppapeliä ennustaa osinkojen eläminen monen vuoden päähän.

Osingoista pitää maksaa myös veroa

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 85 % osingoista verotetaan pääomatulona ja 15 % jää verovapaaksi. Veroprosentti veronalaisista osinkotuloista on 30–34 %, riippuen vuosituloista. Myös osinkojen uudelleensijoittamisessa tuotoista otetaan verot ennen kuin osingot sijoitetaan takaisin haluamaasi kohteeseen.

Sinun pitää maksaa veroa osinkona saamistasi tuloista. Osinkotuloja myös verotetaan hiukan eri tavalla riippuen siitä, onko osinko peräisin listatusta vai listaamattomasta yhtiöstä. Myös ulkomailta saatujen osinkojen verotukseen liittyy omia erityispiirteitään.

Mitkä yhtiöt maksavat parhaat osingot?

Parhaat osingonmaksajat ovat mm. Nordea, Sampo, Kone, Nokia, joiden jakamien osinkojen yhteenlaskettu summa on n. 7 miljardia euroa. Kärjessä keikkuvat myös ehkä hieman yllättäenkin Saga Furs sekä Atria.

Finanssiyhtiöt ovat perinteisesti aina olleet kärkisijoilla, ja niin nytkin. Sammon lisäksi myös Taaleri sekä Nordea ovat korkeilla sijoituksilla. Myös SSAB on ylittänyt osinkoennusteet. Hyvää tuottoa on luvassa myös Telialta, Elisalta sekä Koneelta.

Mikäli osinkojen jaossa ei onnistanut tänä vuonna, aina voi kokeilla onneaan vaikka kasinolla. Suomenkieliset nettikasinot ovat suuressa suosiossa ja nekin jakavat paljon rahaa ulos. Toki niiden aivan kuten pörssiyhtiöidenkin ensisijainen tavoite on tuoda yhtiölle tuottoja.